• Gå till fliken Grunddata i vänstra kolumnen
  • Klicka på Användare under Generellt
  • Dubbelklicka på den användare du vill ändra lösenord för
  • Klicka på fliken Användarinformation



  • Vill du beställa lösenord från CAB, klickar du på Beställ lösenord
  • En länk för återställning skickas då till den angivna e-postadressen under Kontaktinfo.
  • Klicka på länken i mejlet och skriv i ditt nya lösenord i fälten Nytt lösenord samt Upprepa lösenord



  • Klicka på Återställ lösenord för att spara inställningar


Regler för att utforma ett lösenord:

Lösenordet måste innehålla tecken från tre av följande kategorier: 


- Bokstäver (A - Z) 

- Små bokstäver (a - z) 

- Siffror (0 - 9) 

- Specialtecken (tex. !, $, #, %)


Minst 8 tecken totalt. 

Lösenordet får inte innehålla användarnamnet eller vara för likt.