För att ändra i grunddata behöver du ha behörighet som CAB Plan Administratör.


Innan du kan byta depåtillhörighet för en resurs behöver du kontrollera så att teknikern inte har några inplanerade moment framåt i tiden.

· Klicka på fliken Grunddata i vänstra kolumnen

· Klicka på Resurser under CAB Plan

· Dubbelklicka på önskad resurs eller klicka på pennan för redigera· Dubbelklicka på arbetstidsschemat eller klicka på pennan för redigera· Klicka i Slutdatum och ange datum för sista dagen som resursen ska vara kopplad till nuvarande depå

· Klicka på OK

· Klicka på Spara· Dubbelklicka på önskad tekniker eller klicka på pennan för redigera

· Klicka på plustecknet för att lägga till ett nytt arbetstidsschema

· Nu kan du välja att skapa ett nytt schema med nya tider genom att klicka på Guide

· Ska resursen ha samma arbetstider, klickar du på Basera nytt arbetstidsschema på: och väljer ”Resursens namn” i dropplisten· Klicka på OK

· Fyll i önskat datum för Giltig från

· Klicka på soptunnan vid Depå för att ta bort arbetstiden från depån

· Klicka på plustecknet vid Depå för att koppla arbetstiden mot en ny depå

· Välj önskad depå i dropplisten

· Ange eventuell upparbetning (arbetstakt i %)

· Klicka på OK

· Klicka på Spara

· Gå till fliken Planering och önskad depå för att kontrollera att resursens arbetstid finns kopplad till den nya depån