För att ändra i grunddata behöver du ha behörighet som CAB Plan Administratör.


Innan du ändrar schema på skadebesiktningsdepån behöver du kontrollera om det finns inplanerade skadebesiktningar framåt i tiden.


 • Klicka på fliken Grunddata i vänstra kolumnen
 • Klicka på Resurser under CAB Plan
 • Dubbelklicka på Skadebesiktningsresursen eller klicka på pennan för redigera


 • Klicka på kopieraikonen till vänster om arbetstidsschema


 •  Skriv i nytt namn för schemat
 • Fyll i Giltigt från-datum för schemat
 • Gör de ändringar du vill göra i schemat
 • Klicka på OK


 • Nu har det tidigare schemat fått Giltigt till-datum satt till dagen innan det nya schemats Giltigt från-datum
 • Klicka på Spara
 • Gå till fliken Skadebesiktning för att kontrollera att tiderna stämmer