För att ta ut en organisationsrapport behöver du ha behörighet som CAB Plan Administratör, bokare, planerare eller kundmottagare.


Organisationsrapporten ger en överskådlig bild över hur mycket tid som varje tekniker lagt ner på aktiviteter/ärenden med mera under den tidsperiod som du väljer. Observera att du bör skapa en rapport över en period där de flesta reparationerna är klara, annars kan det ge en missvisande bild över till exempel takt och ekonomisk upparbetning.

 • Klicka på CAB Plan rapporter i övre menyn
 • Välj vilken rapport du vill ta ut. I det här fallet, klicka på Organisationsrapport
 • Nu öppnas din webbrowser och du länkas till sidan för CAB Business  Intelligence 
 • Klicka på Logga in och ange dina inloggningsuppgifter för CABAS/CAB Plan 
 • Klicka på Rapporter 
 • Klicka på Organisation 
 • Välj start- och slutdatum för den period du vill att rapporten ska visa 
 • Välj vilken organisation du vill hämta data om 
 • Välj Arbetsområden 
 • Välj Alla fabrikat eller Valda fabrikat och markera ett eller flera fabrikat.
 • För att avmarkera ett valt fabrikat, klickar du på det igen 
 • Klicka på Hämta rapport 
 • Du har möjlighet att skriva ut rapporten eller exportera data till Word eller Excel. 


Så här tolkar du rapporten:


Rubrik
Innehåll
Övrigt
Kalkyltid
Den uppskattade tid som kommer från kalkylen eller som automatiskt fördelats i arbetsordern

Använd tid
Tiden som registrerats på arbete

Tid på aktivitet
Tiden som registrerats på aktiviteter

Arbetstid
Totalt registrerad arbetstid under perioden exklusive raster

Schemalagd arbetstidArbetstid enligt teknikerns arbetsschema
Oanvänd tid
Arbetstid där teknikern inte har några tidsregistreringar på arbete eller aktiviteter

Tempo
Genomsnittligt arbetstempo under perioden
Uppskattad tid/Använd tid
Utnyttjandegrad
Den genomsnittliga utnyttjandegraden under perioden
Använd tid/Arbetstid
Ekonomiskt arbetstempo
Den genomsnittliga sålda tiden under perioden för den totala arbetstiden
Uppskattad tid/Arbetstid