Om du klickar på Publicera kalkyl till CAB Plan och får upp ett meddelande om att fler ärenden matchar registreringsnumret på kalkylen innebär det att det finns två ärenden i CAB Plan med samma registreringsnummer.

Det kan vara skadebesiktningar eller reparationsärenden. Du kan då koppla kalkylen inifrån CAB Plan-ärendet.

· Gå till fliken Bokning i CAB Plan

· Klicka på Filtrera i kolumnen för Ärenden, i mitten av fönstret

· Skriv i aktuellt Registreringsnummer. Nu listas samtliga ärenden.

· Dubbelklicka på det ärende som du vill koppla kalkylen till

· Klicka på knappen Koppla kalkyl till vänster i ärendefönstret

· Skriv i registreringsnumret om det inte är förifyllt

· Markera kalkylraden under Publicerade kalkyler

· Klicka på övre pilen som pekar åt höger

· Nu flyttas kalkylen över till Rutan för Kopplad kalkyl

· Klicka på Stäng

· Klicka på Sök och Boka

· Klicka på Spara och stäng