Om du klickar på Publicera kalkyl till CAB Plan och får upp ett meddelande om att fler ärenden matchar registreringsnumret på kalkylen. Öppna korrekt ärende och koppla kalkylen där.  • Sök fram ärendet i Sökfunktionen (1) genom att fylla i registreringsnumret (2). Antal sökträffar är antal aktiva ärende för angivet registreringsnummer i CAB Plan.   • Öppna respektive ärende och välj det ärende du vill koppla kalkylen till
  • Klicka på knappen Koppla kalkyl till vänster i ärendefönstret  • Skriv i registreringsnumret om det inte är förifyllt
  • Markera kalkylraden under Publicerade kalkyler
  • Klicka på övre pilen som pekar åt höger  • Nu flyttas kalkylen över till Rutan för Kopplad kalkyl
  • Klicka på Stäng  • Klicka på Sök och Boka
  • Klicka på Spara och stäng