För att ändra i grunddata behöver du ha behörighet som CAB Plan Administratör.


· Gå till fliken Planering (1) i vänstra kolumnen

· Klicka på ikonen för Öppna effektivitetshanterare (2)

· Välj Slutdatum (3) för att beräkna genomsnittligt arbetstempo för en månad

· Klicka på knappen Kalkylera om (4)

· Nu ser du beräknat arbetstempo i procent per depå och tekniker

· Klicka du på högerpilen (5) för att justera effektiviteten, i aktuellt schema, till uträknat snittempo

· Du kan även manuellt ange Effektivitet i procent för en resurs.

· Du kan välja att uppdatera enskilda resurser eller alla resurser

· Klicka på Spara (6)

· Nu behöver du uppdatera framtida planerat arbete för uppdaterade tekniker