För att ändra i grunddata behöver du ha behörighet som CAB Plan Administratör.


För att kunna koppla en resurs till ett team behöver du först Skapa ett team samt Lägga till en ny resurs. Se separata instruktioner för detta.

Så här gör du för att koppla en resurs till ett befintligt team.

· Gå till fliken Grunddata (1) i vänsterkolumnen

· Klicka på fliken Resurser (2) under CAB Plan

· Markera önskat Team

· Klicka på pennan för Redigera (3) 


· Bocka för den nya resurs som ska ingå i teamet

· Observera att resursens schema behöver vara knutet till samma depå som teamet för att resursen ska vara valbar

· Klicka på Spara· Nu ska teamets namn stå i kolumnen för Grupp efter teknikerns namn