När du har fått ett skadesvar på din kalkyl från försäkringsbolaget visas den på Startsidan med fet textDu kan öppna skadesvaret inifrån kalkylen genom att först öppna kalkylen

Dubbelklicka på kalkylraden Startsidan

Klicka på ikonen Uppdatera kalkyl

Välj Hämta skadesvar


Nu listas de aktuella samt nya värdena

Markerade fält kommer att läsas in i kalkylen

Klicka på OK


Avsluta genom att Beräkna & Spara