För att kunna hämta uppgifter från Transportstyrelsens Vägtrafikregister direkt in i CABAS behöver du har avtal med InfoTorg eller Bilvision och lägga in dina inloggningsuppgifter i CABAS grunddata.
Om du har InfoTorg som leverantör behöver du kontakta dem, då de kräver en specifikt inloggning för CABAS.


För att lägga till eller ändra Inställningar för VTR-fråga i grunddata behöver du ha behörighet som Administratör CABAS.

 • För att kontrollera om du har VTR-fråga aktiverad kan du klicka på plustecknet för Skapa ny kalkyl. Om VTR är utgråat behöver du lägga in dina inloggningsuppgifter för VTR i grunddata.

 • Klicka på fliken Grunddata till vänster i CABAS

 • Klicka på registret Verkstäder

 • Markera raden med din verkstads namn (markerad med fet text)

 • Klicka på Redigera…

 • Klicka på Integrationer

 • Välj fliken VTR-inställningar

 • Välj Serviceleverantör - InfoTorg eller Bilvision

 • Skriv i Användarnamn samt Lösenord

 • Klicka på Spara

 • Klicka på OK

 • Nästa gång du skapar en ny kalkyl kan du bocka för VTR under Integration för att hämta uppgifter från Vägtrafikregistret.