För att hantera sorteringsattribut i grunddata behöver du ha behörighet som Administratör CABAS.


Gå till fliken Grunddata

Klicka på Organisationsinställningar under CABAS 

Klicka på knappen Redigera nere i högra hörnetUnder Hantera sorteringsattribut för kalkyler kan du lägga till egna värden som du vill kunna märka dina kalkyler med

Skriv i namnet (1) på kalkylattributet (värdet) och klicka på Lägg till (2) 

Dra och släpp (3) objekten om du vill sortera hur de ska listas på Startsidan (det högst placerade visas först)

Klicka på krysset (4) till höger på objektet om du vill radera det

Klicka på Spara (5) när du är klarKlicka på CABAS Startsida (6) 

Klicka kugghjulet (7) överst till vänster i menyn över de listade kalkylerna

Klicka på Användarens kolumninställningar (8) 
Klicka på ögat (8) så att det blir ifyllt så att kolumnen för kalkylattribut ska visas på Startsidan

Klicka på Spara (9) Nu visas kolumnen för kalkylattribut (10)

Högerklicka på en kalkyl (11) och välj Kalkylattribut (12) 

Markera vilket attribut som ska gälla för aktuell kalkyl (13) 


Nu visas önskad text på kalkylraden i kolumnen för Kalkylattribut (14)