Pääosa CABin tekemän aikatutkimuksen tutkimusaineistosta sisältää pinta-aloja, joiden koko on 1-15 dm2. Tästä syystä CABAS kattaa vain tämän kokoluokan vauriot. 

Jos oikaisualat ylittävät 15dm2, on otettava yhteyttä asianomaisen vakuutusyhtiön vahinkotarkastajaan ja sovittava tämän kanssa kunkin yksittäisen vahingon sopivasta oikaisuajasta. Aika annetaan lisätyö- tai vakioriville ja dokumentoidaan valokuvin sekä perusteluin huomautusruudulla. 

 

 • Pintaoikaisuohjeistossa käsiksipäästävyydet on jaettu A ja B -ryhmään.
 • Vakioriveille on valittu Toimenpiteeksi Pintaoikaisu.
 • Kummallekin käsiksipäästävyydelle on tehty omat vakiorivit:
 • ”Oikaisu A, 15dm2 ylittävä vaurioala, jaksojen määrä”
 • ”Oikaisu B, 15dm2 ylittävä vaurioala, jaksojen määrä”
 • Sovittava oikaisuaika määritetään Työ-kenttään

 

 • Suomessa pintaoikaisun jälkeinen karkeakittaus sisältyy maalauksen pohjatöihin. Vakioriville on valittu Toimenpiteeksi Maalaus.
 • Karkeakittaukselle on tehty oma vakiorivi:
 • ”Karkeakittaus, 15dm2 ylittävä ala, 6,68 jaksoa/ dm2” 
 • Karkeakittauksen pinta-ala on MYSBY-normistolla korikorjaamon mittaama vaurioala.
 • Laskettu karkeakittausaika merkitään Työ-kenttään.
 • Laskemalla nähdään kuinka vakiorivit näkyvät laskelman työerittelyssä ja maalaussivulla.