CABASissa voidaan käsitellä auton pääväristä poikkeavia värejä.
Jos auton maalauksessa on tarve kahdelle tai useammalle poikkevalle värisävylle tee alla olevan ohjeen mukaisesti.


  • Avaa laskelma.
  • Avaa Korjaus-välilehti.
  • Klikkaa toimenpiteet-välilehti F6.
  • Klikkaa Muu-välilehteä.
  • Klikkaa Poikkeava värisävy.
  • Ajoneuvoriippuvainen poikkeava värisävy-valintaikkuna aukeaa.