Pääosa CABin tekemän aikatutkimuksen tutkimusaineistosta sisältää pinta-aloja, joiden koko on 1-15 dm2. 
Tästä syystä CABAS kattaa vain tämän kokoluokan vauriot. 

Jos oikaisualat ylittävät 15dm2, on otettava yhteyttä asianomaisen vakuutusyhtiön vahinkotarkastajaan ja sovittava tämän kanssa kunkin yksittäisen vahingon sopivasta oikaisuajasta. 
Aika annetaan lisätyö- tai vakioriville ja dokumentoidaan valokuvin sekä perusteluin huomautusruudulla. 

 

 • Pintaoikaisuohjeistossa vaikeusasteet on jaettu A ja B -ryhmään. 
 • Vakioriveille on valittu Toimenpiteeksi Pintaoikaisu. 
 • Kummallekin vaikeusasteille on tehty omat vakiorivit: 
  - ”Oikaisu A, 15dm2 ylittävä vaurioala, jaksojen määrä” 
  - ”Oikaisu B, 15dm2 ylittävä vaurioala, jaksojen määrä” 
 •  Sovittava oikaisuaika määritetään Työ-kenttään 
 •  Suomessa pintaoikaisun jälkeinen karkeakittaus sisältyy maalauksen pohjatöihin. Vakioriville on valittu Toimepiteeksi Maalaus. 
  Karkeakittaukselle on tehty oma vakiorivi: 
    -  ”Karkeakittaus, 15dm2 ylittävä ala, 6,68 jaksoa/ dm2”  
    - Karkekittauksen pinta-ala om MYSBY-normistolla korikorjaamon mittaama vaurioala. 
 •  Laskettu karkeakittausaika merkitään Työ-kenttään. 
 •  Laskemalla nähdään kuinka vakiorivit näkyvät laskelman työerittelyssä ja maalaussviulla.