Jos laskelma on CABASissa lukittu toisen käyttäjän toimesta se näkyy lukko-kuvakkeena Laskelmat sivulla.

  • Jos lukittua laskelmaa vataan näytölle tulee ilmoitus”Käyttäjä on lukinnut laskelman.
  • Vastaamalla ei, laskelmaa ei avata eikä laskelmaan tehtyjä muutoksia ei
  • Ota yhteyttä laskelman käyttäjään ha pyydä häntä tallentamaan ja sulkemaan laskelma CABASissa.
  • Tämän jälkeen mene perustietoihin ja klikkaa päivitä. Huomaa, ettei lista lukituista laskelmista päivity automattiseti.
  • Nyt lukon kuva on hävinnyt ja laskelma voidaan avata apilikaatiossa.